Ludzkie granice wyboru

Ludzkie granice wyboru


Bóg niektóre byty stworzył jako rozumne i wolne oraz zdolne do bezinteresowności. To osoby, czyli aniołowie i ludzie. Bóg tak ceni wolność osób, że nie przymusza ich nawet do zbawienia. Pozostawił więc aniołów i ludzi w sytuacji wyboru zbawienia lub potępienia.

Uważa się, że Bóg przedstawił aniołom swój plan wcielenia i mimo niższości naturą zarówno Jezusa człowieka jak Jego Matki Maryi ukazał ich wyższość w godności. Niektórzy aniołowie uwielbili Boga za ten plan, inni się zbuntowali, że nie chcą oddawać chwały Jezusowi i Maryi, jako niższym naturą.

Ludzie są bardziej ograniczeni niż aniołowie zarówno rozumowo jak i decydowaniem woli. Ogranicza ich ociężałość ciała i nie widzenie świata nadprzyrodzonego. Żyjemy w ograniczonym świecie materialnym[1] poza który wyjrzymy dopiero po śmierci.

Nam też jak aniołom przedstawił Bóg Jezusa i Matkę Najświętszą. Co do Matki Bożej możemy buntować się przeciwko Jej niepokalaności, poczęciu Jezusa bez udziału mężczyzny, czy dziewictwu także w czasie i po narodzeniu Jezusa.

Tak jak aniołowie mieli uwielbić Jezusa człowieka niższego od nich naturą, tak my mamy uwielbić Jezusa w kawałku chleba. Nasze zmysły doświadczają chleba, jednak po konsekracji chleba już nie ma, ale Jezus w ciałem i duszą, bóstwem i człowieczeństwem.

Pokora rozumu wobec prawd maryjnych i obecności Jezusa w Hostii oraz modlitwa, adoracja Hostii i karmienie się Nią to droga naszego wyboru i zbawienia.[1] Świat materialny może być matrixem, w którym żyjemy za sprawą obcej cywilizacji lub Boga. „’Prekursorem teorii, że nasza rzeczywistość jest tylko symulacją jest brytyjski filozof Nick Bostrom z Oxford University. W pracy naukowej, pod tytułem „Modelowanie” wydanej 4 lata przed stworzeniem hollywoodzkiego filmu Matrix, zasugerował, że najprawdopodobniej żyjemy w wielkiej symulacji. Badania przeprowadzone przez innych badaczy również wskazują na to, że nasz wszechświat jest dobrze wykonaną holograficzną iluzją (…). Według Richa Terrile, dyrektora w NASA Jet Propulsion Laboratory, dowodem na prawdziwość tej hipotezy są zasady mechaniki kwantowej. Cząstki nie mają określonego stanu, chyba że są one postrzegane. Innymi słowy widzimy to, co oczekujemy zobaczyć i dzieje się to wtedy kiedy na to patrzymy”’ (innemedium.pl).

Żyjemy w świecie materialnym do czasu śmierci, w tym celu, aby w tej sytuacji właściwej dla nas ludzi dokonać wyboru Boga nie przez oczywistość widzenia Go, ale dzięki wierze.

 

            Być może świat jest matrixem

            byt świadomy jest pewniejszy

            a Bóg istnieniem samym

            realnością ponad wszystko