Klepsydra

Klepsydra


Przechodniu,

Kimkolwiek byś nie był

I jakikolwiek jest Twój światopogląd

Śmierć Twoja jest pewna. 

 

Dla ułamka procenta pewności

Że istnieje życie wieczne

Warto stracić wszystko na tym świecie

A pozyskać tamto szczęście.

 

Tymczasem to nie tylko możliwość

Ale pewność słów Chrystusa

Że tam jest przygotowanych mieszkań wiele

Okupionych Jego Krwią.

 

Zostaw wszystko i spytaj Boga

Jaki ma być Twój następny krok,

Z którego będziesz zadowolony,

Gdy Twoje ciało legnie w trumnie.

 

Słowa do przechodniów przed moim grobem.

Komentarz Agnieszki Mizery: Wiersz bardzo ciekawy. Pierwsza część w duchu Pascala, druga mówi już o pewności. Eschatologiczny, ale też bardzo teraźniejszy i uniwersalny, bo nazywa to, co nam wszystkim w duszy gra...

Obraz artysty malarza i grafika + Jerzego Jękota.