Obraz Boży

Obraz Boży


Największym dziełem Stwórcy jest wcielenie Syna Bożego. Bóg jednak chciał nie tylko wcielenia, ale chciał w stworzeniu objawić relacje osobowe Trójcy Świętej.

Dlatego w Jego planach była Matka. Niepokalana Matka rodząca Syna jest obrazem odwiecznie rodzącego Boga Ojca. Jezus jest Synem Bożym. Natomiast Duch Święty zamieszkuje ludzkie Serce Syna i zamieszkuje Jego Matkę i od Nich spływa na całą ludzkość. Można więc powiedzieć, że relacje osobowe Trójcy Świętej objawiają się w Maryi, Jezusie i całej ludzkości.

Możemy powiedzieć, że świat z ludźmi został stworzony dla Maryi i wraz z Nią dla Chrystusa. Dlatego nie dziwi, że św. Maksymilian mówiąc o Maryi modli się, „dla Ciebie i mnie Bóg do bytu powołał. Skądże mi to szczęście”.

Dzieło odkupienia dotyczyło najpierw Matki z innego powodu i w inny sposób niż innych ludzi, a potem nas wszystkich. Z innego powodu, bo miała być Matką Jezusa Chrystusa, a w inny sposób – przez zachowanie od wszelkiej zmazy grzechu od samego poczęcia. Po Maryi łaska odkupienia rozlała się na nas wszystkich.

Obrazem Boga jest więc Matka Boża, Jej syn Jezus i cała ludzkość. Ten obraz w pewien sposób powtarza się w rodzinie, w której jest ojciec, matka i pochodzące od nich potomstwo.

Obrazek umieszczony przy tym wpisie jak i w poprzednim jest dziełem Marii Pizzi z Wołczkowa koło Szczecina.