Obraz i podobieństwo

Obraz i podobieństwo


Biblijna Księga Rodzaju kończąc opis stworzenia świata zaznacza „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1, 26). W tym zdaniu „uczyńmy człowieka” może dotyczyć jednej osoby. Przychodzi nam na myśl, że Bóg stworzył najpierw Adama.

Jednak Bóg widzi w pespektywie całego dzieła stworzenia innego człowieka, zwanego Drugim Adamem, Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 45). On jest pełnią obrazu i podobieństwa Bożego. To o Nim myśli Bóg jako koronie stworzenia. On jest Tym uczynionym „na obraz i podobieństwo” i Jego woła ludzkość pod koniec Pisma Świętego w Apokalipsie św. Jana słowami „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20).

Możemy powiedzieć, że całe Pismo Święte jest o Jezusie. Całe jest także o Maryi. Taką Maryjną klamrą Pisma Świętego jest tekst z Księgi Rodzaju „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 15) i dwunasty rozdział Apokalipsy.

Co znaczy stworzenie na obraz Boży? Chodzi o stworzenie istoty rozumnej i wolnej, która będzie panować nad całym światem stworzonym. Podobieństwo zaś do Boga uzyskuje się przez wykorzystanie swojej rozumności i wolności, aby bezinteresownie kochać. Tak właśnie kocha Bóg.

Ludzie są grzeszni i w nich nie jest widoczne to podobieństwo do Boga. Możemy powiedzieć, że w stworzeniu na obraz i podobieństwo Boże wyraża się ostateczny sens świata i ludzi, jakim jest wcielenie Syna Bożego. To w Jezusie całkowicie bezgrzesznym wyraża się w pełni podobieństwo ludzkości do Boga.

Katechizm Kościoła Katolickiego widzi sens stworzenia w Jezusie Chrystusie, inaczej świat pojawił się po to, aby na nim pojawił się Chrystus (por. KKK 280). Oczywiście wraz z Chrystusem Maryja jest doskonale podobna do Boga, bo i Ona jest niepokalana i bezgrzeszna.

Maryja jest na tym samym stopniu podobieństwa do Boga, co Chrystus Człowiek. W Nich Dwoje pełnych Ducha Świętego objawia się bezinteresowna i osobowa miłość Boga Ojca do Syna, jaką jest osoba Ducha Świętego.