Uzupełnienie o św. Franciszku

Uzupełnienie o św. Franciszku


Na areopagu w czasie rozmów komentarzowych pod tekstem, ktoś mnie zapytał, skąd wiem pewną rzecz o św. Franciszku z Asyżu. Wtedy napisałem, że cytuję z pamięci i nie mogę znaleźć źródła. Teraz jednak znalazłem ten tekst w artykule Cecyliana Niezgody OFMConv.: „Od świętych Franciszka i Klary z Asyżu do świętej Kingi”. W roczniku Studia Franciszkańskie nr 10 s. 182. O. Cecylian podaje źródło (T. Celano, Vita 2 R. 2 nr 11).

A oto tekst wg O. Cecyliana Niezgody:

„Bo gdy pewnego razu Franciszkowi choremu i zewsząd ściśniętemu boleściami rzekł jego towarzysz: <Ojcze, zawsze uciekałeś się do Pisma Świętego. Zawsze ono przynosiło ci ukojenie cierpień. Proszę, spraw, by i teraz czytano ci coś z Proroków. Może to rozraduje twego ducha w Panu?>

- A święty do niego: <Dobrze jest czytać teksty Pisma Świętego, dobrze jest doszukiwać się w nich Pana Boga naszego. Wszakże ja już na tyle zajmowałem się Pismem Świętym, że jak najbardziej starcza mi to do rozmyślania i rozważania. Więcej nie potrzebuję, wystarczy, że wiem, iż Chrystus był ubogi i ukrzyżowany>”.